არქივი

 • memo foto

  მემორანდუმი!

  ს.ს.ი.პ. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციიის სასწავლო ცენტრსა და ს.ს.ი.პ. საქართველოს ქალთა დასაქმების ხელშემწყობ  ასოციაციას ”ამაგდარი”–ს  შორის ურთიერთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. მხარეებმა აღიარეს რა ორმხრივი ინტერესი, ხელი შეუწყონ იურიდიული განათლების სფეროში, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა ცოდნისა და კვალიფიკაციის ამაღლებას, პროფესიული უნარ-ჩვევების გამომუშავებას, სასწავლო ცენტრის მიერ ორგანიზებულ საგანმანათლებლო ღონისძიებებში მონაწილეობის გზით, შეთანხმდენ, რომ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებს მიეცემა საშუალება მონაწილეობა მიიღონ […]

 • os114

  სპეციალიზებულ კურსში მონაწილეობის მსურველ ადვოკატთა საყურადღებოდ!

  ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრი აცხადებს ადვოკატთა შერჩევას არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების საკითხებზე, სპეციალიზებულ კურსში მონაწილეობის მისაღებად! კურსის ხანგრძლივობა: 3 დღე. სერტიფიცირება: სპეციალიზებული კურსი დასრულდება ტესტირებით და მხოლოდ წარმატებულ მონაწილეებს გადაეცემა სპეციალიზების დამადასტურებელი დოკუმენტი. ტრენერები: კურსს გაუძღვებიან არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების საკითხებზე,  ადვოკატთა სწავლებისთვის, სპეციალურად გადამზადებული ტრენერები და ფსიქოლოგები. სასწავლო მოდული: სპეციალიზებული კურსის სასწავლო მოდული მოიცავს, სამართლებრივი და ფსიქოლოგიური კომპონენტების, როგორც თეორიულ, […]

 • exmsldbl

  ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდის მონაწილეთა საყურადღებოდ!

  იხილეთ 2017 წლის საგამოცდო პროგრამა, საგამოცდო მასალა და ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდისთვის სანიმუშოდ შემუშავებული კაზუსების კრებული.  ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდის 2017 წლის პროგრამა  პროგრამა საერთო სპეციალიზაციის განხრით პროგრამა სისხლის სამართლის სპეციალიზაციის განხრით პროგრამა სამოქალაქო სამართლის სპეციალიზაციის განხრით ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდისთვის სანიმუშოდ შემუშავებული კაზუსების კრებული კრებული საგამოცდო  მასალა საერთო სპეციალიზაციის განხრით იხილეთ I, II და III ტომი სისხლის სამართლის სპეციალიზაციის განხრით იხილეთ I და II ტომი სამოქალაქო სამართლის სპეციალიზაციის განხრით იხილეთ I და III ტომი I ტომი  II ტომი III ტომი დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით: ტელ: (+995) 32 2987878 / 555070786 / 555010605 / 555007708 sascavlocentri@gba.ge / education@gba.ge სამუშაო საათებია 10:00-დან  18:00 საათამდე / შესვენება 14:00-დან 15:00 საათამდე. მისამართი: ძმები ზუბალაშვილების ქ. #33. ს.ს.ი.პ. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის […]

 • blue book

  ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდის 2017 წლის პროგრამა

  პროგრამა საერთო სპეციალიზაციის განხრით პროგრამა სისხლის სამართლის სპეციალიზაციის განხრით პროგრამა სამოქალაქო სამართლის სპეციალიზაციის განხრით საგამოცდო კითხვის ნიმუშები  საგამოცდო მასალის ელექტრონული ვერსია ვებ გვერდზე განთავსდება 2017 წლის, 25 სექტემბრამდე. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით: ტელ: (+995) 32 2987878 / 555070786 / 555010605 / 555007708 sascavlocentri@gba.ge / education@gba.ge სამუშაო საათებია 10:00-დან  18:00 საათამდე / შესვენება 14:00-დან 15:00 საათამდე. მისამართი: ძმები ზუბალაშვილების ქ. #33. ს.ს.ი.პ. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრი    

 • exmsldbl-960x340

  ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდის აპლიკანტთა საყურადღებოდ!

  ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდისთვის რეგისტრაცია დაიწყო 2017 წლის, 1 სექტემბრიდან და გაგრძელდება 2017 წლის, 25 სექტემბრის 18:00 საათამდე გამოცდისთვის რეგისტრაცია შესაძლებელია მხოლოდ ელექტრონული პროგრამის მეშვეობით ს.ს.ი.პ. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრის ვებ გვერდზე edu.gba.ge იხილეთ გამოცდაზე   რ ე გ ი ს ტ რ ა ც ი ი ს   გ ვ ე რ დ ი გამოცდის საფასური შეადგენს 190 (ასოთხმოცდაათი) ლარს. საფასურის გადახდა ხორციელდება შემდეგ საბანკო ანგარიშზე: VTB “ვითიბი” ბანკის კოდი – UGEBGE22 ანგარიშის ნომერი – GE85VT 6600 0000 6269 3608 ადვოკატთა ასოციაციის საიდენტიფიკაციო კოდი  – 202 255 692  […]

 • exmsprepsldbl-960x340

  გამოცდისთვის მოსამზადებელი კურსების მონაწილეთა საყურადღებოდ!

  ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდებისთვის მოსამზადებელ კურსებზე რეგისტრაცია დაიწყო 2017 წლის, 1 სექტემბერიდან და გაგრძელდება 2017 წლის, 25 სექტემბრის 18:00 საათამდე გამოცდებისთვის მოსამზადებელი კურსი ითვალისწინებს გამოცდის თეორიული მასალის, უახლესი საკანონმდებლო ცვლილებებისა და ტესტის/კაზუსის ამოხსნის მეთოდების შესწავლას. მოსამზადებელი კურსის საფასური სამოქალაქო და სისხლის სამართლის სპეციალიზაციის განხრით, შეადგენს 700 ლარს, ხოლო საერთო სპეციალიზაციის განხრით, 900 ლარს. კურსებზე სწავლა დაიწყება […]

 • interns-wanted

  იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტთა და სხვა იურისტთა საყურადღებოდ!

  ს.ს.ი.პ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრი აცხადებს სტაჟირებას იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის და დაინტერესებული იურისტებისთვის.  შერჩეული კანდიდატები გაივლიან 6 თვიან სტაჟირებას. სტაჟირების პერიოდში იურისტები შეძლებენ მონაწილეობა მიიღონ ადვოკატებისთვის ორგანიზებულ საგანმანათლებლო ღონისძიებებში. სტაჟირების წარმატებით გავლის შემთხვევაში გაიცემა სერტიფიკატი.  ვაკანტური ადგილი: 20 სტაჟიორთა შერჩევა მოხდება ორ ეტაპად: CV-ის გადარჩევისა და გასაუბრების ფორმით. ძირითადი მოვალეობები: სასწავლო ცენტრისა და ასოციაციის აპარატის ადმინისტრაციული საკითხების მოწესრიგება; საგანმანათლებლო ღონისძიებებზე ადვოკატთა რეგისტრაცია; სასწავლო ცენტრისა და ასოციაციის აპარატის თანამშრომელთა […]

 • os114

  2017 წელს გაწევრიანებულ ადვოკატთა საყურადღებოდ!

  საბუთების მიღება დასრულებულია ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრი აცხადებს, “სტაჟირების სისტემის ფარგლებში”, პილოტური სწავლებისთვის კანდიდატთა (2017 წელს გაწევრიანებულ ადვოკატთა, რომელთაც 2014–2016 წლებში დაამთავრეს უნივერსიტეტი) შესარჩევ კონკურსს. სასწავლო კურსის მონაწილეთა რაოდენობა შეზღუდულია და  შეირჩევა მხოლოდ პირველი 15 კანდიდატი (First come first served პრინციპით); 5 სამოქალაქო სამართლის, 5 სისხლის სამართლის და 5 საერთო სპეციალიზაციის ადვოკატი. პილოტური სწავლების ხანგრძლივობაა […]

 • logo

  ადვოკატთა საყურადღებოდ – “სამშენებლო სამართლის პრაქტიკული საკითხები”

  ბიზნეს სამართლის ტრენინგ ცენტრი გთავაზობთ სწავლებას თემაზე: “სამშენებლო სამართლის პრაქტიკული საკითხები” კურსს გაუძღვება ტრენერი ბ–ნ გიორგი ქემხაშვილი. კურსი ითვალისწინებს შემდეგი საკითხების შესწავლას: 1. შეხვედრა 1. არქიტექტურის და მშენებლობის როლი სახელმწიფოს განვითარების საკითხში. 2. არქიტექტურულ-სამშენებლო პროცესების მარეგულირებელი კანონმდებლობის ზოგადი მიმოხილვა. მოქმედი კანონმდებლობის მიზნები მდგრადი არქიტექტურის განვითარების მიმართულებით. 3. არქიტექტურულ-სამშენებლო სფეროში ერთიანი საჯარო ხელისუფლების განხორციელებაზე პოლიტიკის განმსაზღვრელი […]

 • free uni

  ადვოკატთა საყურადღებოდ!

  თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი გიწვევთ ბიზნეს სამართლის საზაფხულო სკოლაში თემაზე: „ბიზნეს სამართლის აქტუალური საკითხები სასამართლო პრაქტიკაში“. საზაფხულო სკოლა ჩატარდება თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის ბაზალეთის ტრენინგ ცენტრში, 2017 წლის 24-28 ივლისს. პროგრამას გაუძღვებიან თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე და თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის პროფესორი ქეთევან მესხიშვილი, თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის ასოცირებული პროფესორი გიორგი […]

 • blue book

  ადვოკატთა საყურადღებოდ! ტრენინგი ქ. გორში

  ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრი ორგანიზებას უწევს აკრედიტებულ ტრენინგის მედიაციის შესახებ, ქ. გორში დარეგისტრირებული ადვოკატებისათვის. ტრენინგი ჩატარდება 2017 წლის 22 ივნისს, 11:00 საათზე, გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ტრენინგს ჩაატარებენ ბ–ნ დავით ასათიანი (ადვოკატი, აღმასრულებელი საბჭოს საერთაშორისო მდივანი) და ბ–ნ ირაკლი ყანდაშვილი (ადვოკატი, აღმასრულებელი საბჭოს წევრი). მონაწილეობის მსურველები უნდა დაუკავშირდნენ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრს ტელ: (+995 32) […]

 • logo kiber

  ადვოკატთა საყურადღებოდ!

  საიას იურიდიული განათლების ხელშეწყობის ფონდი პრაქტიკოს ადვოკატებსა და იურისტებს იწვევს ადვოკატთა ასოციაციის მიერ აკრედიტირებულ სასწავლო კურსზე „სამშენებლო–არქიტექტურული საქმიანობის რეგულირება საქართველოში“.   ტრენინგი ჩატარდება 3 ივნისს, 11:00- 18:00 საათამდე. ტრენინგის ერთი ასტრონომიული საათი უდრის 1 კრედიტ საათს. სასწავლო კურსს წარუძღვება საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს შიდა კონტროლის სამსახურის უფროსის მოადგილე- ლევან სანებლიძე. სასწავლო კურსზე განიხილება შემდეგი თემატიკა: საქართველოს ტერიტორიაზე სამშენებლო […]