შემდეგი თვე

მიმდინარე თვე

ივლისი, 2018

ჩვენების ოფციები
12ივლ. - 13ივლ. 1210:00ივლ. 13შრომის საერთაშორისო სტანდარტებისა და საქართველოს შრომის კოდექსი - ქ. ბათუმი
15ივლ. - 16ივლ. 1510:00ივლ. 16ადამიანის უფლებათა ევროპული სტანდარტები - ქ. ბათუმი
17ივლ. - 18ივლ. 1710:00ივლ. 18ადამიანის უფლებათა ევროპული სტანდარტები - ქ. ბათუმი
მიმდინარე თვე