შემდეგი თვე

მიმდინარე თვე

დეკემბერი, 2017

ჩვენების ოფციები
1დეკ.11:00- 17:00საგადასახადო სამართალი - ქ.თბილისი
4დეკ.11:00- 17:00მტკიცებულებათა მოპოვება დაცვის მხარის მიერ - ქ.თბილისი
6დეკ.11:00- 17:00ფარული საგამოძიებო მოქმედებები - ქ. თბილისი
7დეკ.11:00- 17:00ოჯახში და ქალთა მიმართ ძალადობის სამართლებრივი რეგულაციები - ქ.თბილისი
12დეკ. - 13დეკ. 1211:00დეკ. 13სიცოცხლის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულები, ქმედების კვალიფიკაციის აქტუალური საკითხები - ქ.ქუთაისი
14დეკ. - 15დეკ. 1411:00დეკ. 15სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილი - აქტუალური საკითხები - ქ.ქუთაისი
15დეკ. - 16დეკ. 1510:00დეკ. 16შრომის უფლება - ქ.თბილისი
25დეკ. - 26დეკ. 2511:00დეკ. 26ადმინისტრაციული სამართალი:ზოგადი ნაწილი - ქ.ქუთაისი
27დეკ. - 28დეკ. 2711:00დეკ. 28ადმინისტრაციული სამართალი:ზოგადი ნაწილი - ქ.თბილისი
მიმდინარე თვე