საგანმანათლებლო ღონისძიებების კალენდარი

შემდეგი თვე

აგვისტო, 2017

ჩვენების ოფციები
1აგვ.11:00- 17:00ადვოკატის როლი მედიაციის განვითარებაში - ქ.თბილისი
2აგვ.11:00- 17:00ადვოკატის როლი მედიაციის განვითარებაში - ქ.თბლისი
3აგვ.11:00- 17:00ადვოკატის როლი მედიაციის განვითარებაში - ქ.თბილისი