ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდაში მონაწილეობის მსურველთა საყურადღებოდ!

 ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდისთვის რეგისტრაცია დაიწყება
2018 წლის 3 სექტემბრიდან და გაგრძელდება 28 სექტემბრის 18:00 საათამდე.

გამოცდისთვის რეგისტრაცია შესაძლებელია მხოლოდ ელექტრონული  პროგრამის მეშვეობით სსიპ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრის ვებ გვერდზე   edu.gba.ge

   

გამოქვეყნებულია