სულხან გამყრელიძე

Sulkhan Gamyrelidzeსულხან გამყრელიძე
საგანმანათლებლო საბჭოს წევრი

1991-1993 პასსაუს უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი;
1989-1995 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის, საერთაშორისო სამართლის სპეციალობა  (კვალიფიკაცია იურისტი);
2012-2014 ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის დოქტორანტი.
1994-1995 კონსულტანტი იუსტიიციის სამინისტროს საერთაშორისო სამართლებრივი ურთიერთობების დეპარტამენტში (ხელშეკრულების საფუძველზე);
1995 გაერთიანებული ქართული ბანკის იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე;
1996-1999 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საერთაშორისო სამართლებრივი ურთიერთობების დეპარტემენტის უფროსის მოადგილე, საერთაშორისო ორგანიზაციების განყოფილების უფროსი;
1999-2001 იუსტიციის სასწავლო ცენტრის მრჩეველი საერთაშორისო ურთიერთობებში;
2000–2003 პროექტის კოორინატორი – გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობის საზოგადოება (GTZ) “დახმარება სამართლის სფეროში”- იუსტიციის სამინისტროში;
2004-2009 საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის დირექტირი;
2009 წლიდან საერთაშორისო სამართლებრივი თანამშრომლობის გერმანული ფონდის (IRZ) პროექტის კოორდინატორი საქართველოში;
2010  წელს  ლექტორი ქართულ-ამერიკულ უნივესიტეტში სფერო: საერთაშორისო კერძო სამართალი;
2010-2013 სამართლის სკოლის დირექტორი – საქართველოს უნივერსიტეტი;
2013 წლიდან საერთაშორისო სამართლებრივი თანამშრომლობის გერმანული ფონდის (IRZ) კოორდინატორი საქართველოში;
შპს “ავსტრიულ-ქართული სახლი” – დირექტორი;
შპს “გამყრელიძე და პარტნიორები” – დირექტორი.