ირაკლი ბურდული

Irakli Burduliირაკლი ბურდული
საგანმანათლებლო საბჭოს წევრი
1995-2000წწ. დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი (წარჩინებით).
1998-2001წწ. გერმანისტიკის ინსტიტუტი (ავსტრია, ზალცბურგი).
1999წ. 14 ივნისი “ავსტრიის ენის დიპლომი” (ÖSD).
1998-2001წწ. პარიზ-ლოდრონის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი (ავსტრია, ზალცბურგი).
2002წ. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო, სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტი, უფროსი სპეციალისტი.
2002–2004წწ. იურიდიული ფირმა „ასლანიშვილი და იოსელიანი სპს“, დამოუკიდებელი ადვოკატი.
2003 წ. ადვოკატთა ტესტირება სამოქალაქო სამართლის სპეციალობაში.
2004 წ. “თინათინ წერეთლის სახელობის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტი”-ს მაძიებელი.
2004–2005წწ. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, სამოსამართლო ეთიკისა და დისციპლინური სამართალწარმოების სამოქალაქო სამმართველოს უფროსი.
2005-2008წწ. საქართველოს უზენაესი სასამართლო, უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის ბიურო.
2006 წ. პოლონეთი, ვარშავა (სერტიფიკატი თემაზე: იპოთეკური ბანკების საქმიანობა).
2006-2008წწ. თინათინ წერეთლის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტი, ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე.
2006-2008 წწ. თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასისტენ-პროფესორი.
2007წ. სადოქტორო დისერტაცია თემაზე: “ქონებრივი ურთიერთობა სააქციო საზოგადოებაში (განსაკუთრებით მისი ჩამოყალიბების პროცესში) ქართული და ავსტრიული სამართლის მაგალითზე”.
2007წ. გრ. რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი, მოწვეული ლექტორი (ასოც. პროფესორი).
2008-2009წწ. კავკასიის სამართლის სკოლა, ასოც. პროფესორი.
2008–2012წწ. თსუ,ასოცირებული პროფესორი.
2008წ. – დღემდე, თსუ,იურიდიული ფაკულტეტის დეკანი.
2012წ. – დღემდე, თსუ – სრული პროფესორი.