საგამოცდო პროგრამა

ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდის 2018 წლის პროგრამა 

პროგრამა საერთო სპეციალიზაციის განხრით

პოგრამა სისხლის სამართლის სპეციალიზაციის განხრით

პროგრამა სამოქალაქო სამართლის სპეციალიზაციის განხრით

ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდისთვის სანიმუშოდ შემუშავებული კაზუსების კრებული

კრებული

 

საერთო სპეციალიზაციის განხრით იხილეთ I, II და III ტომი
სისხლის სამართლის სპეციალიზაციის განხრით იხილეთ I და II ტომი
სამოქალაქო სამართლის სპეციალიზაციის განხრით იხილეთ I და III ტომი

I ტომი

II ტომი

 III ტომი

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:
ტელ: (+995) 32 2987878 / 555070786 / 555010605 / 555007708
 edu@gba.ge
სამუშაო საათებია 10:00-დან  19:00 საათამდე / შესვენება 14:00-დან 15:00 საათამდე.

მისამართი: ძმები ზუბალაშვილების ქ. #33.
სსიპ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრი