კურსებზე რეგისტრაცია

ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდებისთვის მოსამზადებელ კურსებზე რეგისტრაცია დაიწყო
2017 წლის, 1 სექტემბერიდან და გაგრძელდება 2017 წლის, 25 სექტემბრის 18:00 საათამდე.

გამოცდებისთვის მოსამზადებელი კურსი ითვალისწინებს გამოცდის თეორიული მასალის, უახლესი საკანონმდებლო ცვლილებებისა და ტესტის/კაზუსის ამოხსნის მეთოდების შესწავლას.

  • მოსამზადებელი კურსის საფასური სამოქალაქო და სისხლის სამართლის სპეციალიზაციის განხრით, შეადგენს 700 ლარს, ხოლო საერთო სპეციალიზაციის განხრით, 900 ლარს.
  • კურსებზე სწავლა დაიწყება 2017 წლის 26 სექტემბრიდან და გაგრძელდება 2017 წლის 26 ნოემბრამდე.
  • ლექციები ჩატარდება ყოველდღე, შაბათ–კვირის გარდა, 18:30 საათიდან 22:00 საათამდე.
  • ლექციების ჩატარების ადგილი: თბილისი, ძმები ზუბალაშვილების ქ. 33/36.

გამოცდისთვის მოსამზადებელ კურსებზე სწავლების საფასურის გადახდა ხორციელდება შემდეგ საბანკო ანგარიშზე:
VTB “ვითიბი” ბანკის კოდი – UGEBGE22
ანგარიშის ნომერი – GE97VT 6600 0000 0080 3803
ადვოკატთა ასოციაციის საიდენტიფიკაციო კოდი  – 202 255 692.

მოსამზადებელ კურსებზე რეგისტრაციისთვის შეავსეთ ქვემოთ მოცემული გრაფები და
ატვირთეთ კურსის საფასურის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:
ტელ: (+995 32) 2987878 / 555070786 / 555010605 / 555007708
education@gba.ge  / sascavlocentri@gba.ge
სამუშაო საათებია 10:00-დან  18:00 საათამდე / შესვენება 14:00-დან 15:00 საათამდე.
მისამართი: ქ. თბილისი, ძმები ზუბალაშვილების ქ. #33
ს.ს.ი.პ. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრი

  

თქვენი სახელი (სავალდებულოა)

თქვენი ელფოსტა (სავალდებულოა)

მიუთითეთ რომელი სპეციალიაზაციის განხრით გსურთ კურსის გავლა

საკონტაქტო ნომერი

ატვირთეთ ქვითარი (სავალდებულოა)