ლექტორები

ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდის მოსამზადებელ კურსებზე
მოწვეული ლექტორები

 1. საერთაშორისო სამართალი – კონსტანტინე კორკელია
 2. საკონსტიტუციო სამართალი – ნინო ბოჭორიშვილი
 3. საკონსტიტუციო სამართალი – დავით წერეთელი
 4. საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი – გიორგი გვენეტაძე
 5. საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი – გიორგი გვენეტაძე
 6. საქართველოს კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ – გიორგი გვენეტაძე
 7. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი – ლაშა ჩხიკვაძე/დიმიტრი მჭედლიშვილი
 8. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი – გიორგი ტურაზაშვილი
 9. საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი – გოგა კუპრეიშვილი/დიმიტრი მჭედლიშველი
 10. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი – ნათია გუჯაბიძე
 11. საქართველოს კანონი მეწარმეთა შესახებ – ბესიკ სისვაძე
 12. საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი – ბესიკ სისვაძე/ვახტანგ მჭედლიშვილი
 13. საქართველოს შრომის კოდექსი – ირაკლი ყანდაშვილი
 14. საქართველოს კანონი საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ – ნიკოლოზ გოგილიძე
 15. საქართველოს კანონი ოპერატიული და სამძებრო საქმიანობის შესახებ – ბესარიონ ბოხაშვილი

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:
ტელ: (+995 32) 2987878 / 555070786 / 555010605 / 555007708
სამუშაო საათებია 10:00-დან  19:00 საათამდე / შესვენება 14:00-დან 15:00 საათამდე.
მისამართი: ქ. თბილისი, ძმები ზუბალაშვილების ქ. #33
სსიპ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრი