ლექტორები

საშემოდგომო ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდის მოსამზადებელ კურსებზე
მოწვეული ლექტორები

 1. საერთაშორისო სამართალი – ნინო ბოჭორიშვილი;
 2. საკონსტიტუციო სამართალი – ნინო ბოჭორიშვილი;
 3. საკონსტიტუციო სამართალი – დავით წერეთელი;
 4. საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი – გიორგი გვენეტაძე;
 5. საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი – გიორგი გვენეტაძე;
 6. საქართველოს კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ – გიორგი გვენეტაძე;
 7. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი – ზაზა მეიშვილი;
 8. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი – ზაზა მეიშვილი;
 9. საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი – გოგა კუპრეიშვილი;
 10. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი – ლევან ჯანაშია;
 11. საქართველოს კანონი მეწარმეთა შესახებ – ლევან ჯანაშია;
 12. საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი – ბესიკ სისვაძე;
 13. საქართველოს შრომის კოდექსი – ბესიკ სისვაძე;
 14. საქართველოს კანონი საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ – ბესიკ სისვაძე;
 15. საქართველოს კანონი ოპერატიული და სამძებრო საქმიანობის შესახებ – დავით ხარაიშვილი.

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:
ტელ: (+995 32) 2987878 / 555070786 / 555010605 / 555007708
sascavlocentri@gba.ge / education@gba.ge 
სამუშაო საათებია 10:00-დან  18:00 საათამდე / შესვენება 14:00-დან 15:00 საათამდე.
მისამართი: ქ. თბილისი, ძმები ზუბალაშვილების ქ. #33
ს.ს.ი.პ. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრი