გამოცდისთვის მოსამზადებელი კურსების მონაწილეთა საყურადღებოდ!

ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდებისთვის მოსამზადებელ კურსებზე რეგისტრაცია
დაიწყო 2017 წლის, 1 სექტემბერიდან და გაგრძელდება
2017 წლის, 25 სექტემბრის 18:00 საათამდე

გამოცდებისთვის მოსამზადებელი კურსი ითვალისწინებს გამოცდის თეორიული მასალის, უახლესი საკანონმდებლო ცვლილებებისა და ტესტის/კაზუსის ამოხსნის მეთოდების შესწავლას.

მოსამზადებელი კურსის საფასური სამოქალაქო და სისხლის სამართლის სპეციალიზაციის განხრით, შეადგენს 700 ლარს, ხოლო საერთო სპეციალიზაციის განხრით, 900 ლარს.

კურსებზე სწავლა დაიწყება 2017 წლის 26 სექტემბრიდან და გაგრძელდება 2017 წლის 26 ნოემბრამდე.
ლექციები ჩატარდება ყოველდღე, შაბათ–კვირის გარდა, 18:30 საათიდან 22:00 საათამდე.
ლექციების ჩატარების ადგილი: თბილისი, ძმები ზუბალაშვილების ქ. 33/36.

გამოცდისთვის მოსამზადებელ კურსებზე სწავლების საფასურის გადახდა ხორციელდება
შემდეგ საბანკო ანგარიშზე:
VTB “ვითიბი” ბანკის კოდი – UGEBGE22
ანგარიშის ნომერი – GE97VT 6600 0000 0080 3803
ადვოკატთა ასოციაციის საიდენტიფიკაციო კოდი  – 202 255 692.

იხილეთ კურსებზე რეგისტრაციის გვერდი

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:
ტელ: (+995 32) 2987878 / 555070786 / 555010605 / 555007708
education@gba.ge  / sascavlocentri@gba.ge
სამუშაო საათებია 10:00-დან  18:00 საათამდე / შესვენება 14:00-დან 15:00 საათამდე.
მისამართი: ქ. თბილისი, ძმები ზუბალაშვილების ქ. #33
ს.ს.ი.პ. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრი

გამოქვეყნებულია