ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდების მონაწილეთა საყურადღებოდ!

დაიწყო ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდებისთვის მოსამზადებელი მასალის (წიგნების) დარიგება.

წიგნები შეგიძლიათ მიიღოთ ს.ს.ი.პ. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ოფისში მის.: თბილისი, ძმები ზუბალაშვილების ქ. #36.

წიგნების გატანისას გამოცდის აპლიკანტმა თან უნდა იქონიოს პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა ან პასპორტი. (თუ გამოცდის აპლიკანტი პირადად ვერ ახერხებს წიგნების გატანას, აპლიკანტის მინდობილმა პირმა უნდა წარმოადგინოს გამოცდის აპლიკანტის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ან პასპორტის ასლი).

 

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:
ტელ: (+995 32) 2987878 / 555070786 / 555010605 / 555007708
sascavlocentri@gba.ge / education@gba.ge 
სამუშაო საათებია 10:00-დან  18:00 საათამდე / შესვენება 14:00-დან 15:00 საათამდე.
მისამართი: ქ. თბილისი, ძმები ზუბალაშვილების ქ. #33
ს.ს.ი.პ. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრი

გამოქვეყნებულია