ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდის მონაწილეთა საყურადღებოდ!

იხილეთ 2017 წლის საგამოცდო პროგრამა, საგამოცდო მასალა და ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდისთვის სანიმუშოდ შემუშავებული კაზუსების კრებული.

 ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდის 2017 წლის პროგრამა 

პროგრამა საერთო სპეციალიზაციის განხრით

პროგრამა სისხლის სამართლის სპეციალიზაციის განხრით

პროგრამა სამოქალაქო სამართლის სპეციალიზაციის განხრით

ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდისთვის სანიმუშოდ შემუშავებული კაზუსების კრებული

კრებული

  

საერთო სპეციალიზაციის განხრით იხილეთ I, II და III ტომი
სისხლის სამართლის სპეციალიზაციის განხრით იხილეთ I და II ტომი
სამოქალაქო სამართლის სპეციალიზაციის განხრით იხილეთ I და III ტომი

ტომი 

II ტომი

III ტომი

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:
ტელ: (+995) 32 2987878 / 555070786 / 555010605 / 555007708
sascavlocentri@gba.ge / education@gba.ge
სამუშაო საათებია 10:00-დან  18:00 საათამდე / შესვენება 14:00-დან 15:00 საათამდე.

მისამართი: ძმები ზუბალაშვილების ქ. #33.
ს.ს.ი.პ. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრი

 

 

გამოქვეყნებულია