ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდის 2017 წლის პროგრამა

პროგრამა საერთო სპეციალიზაციის განხრით

პროგრამა სისხლის სამართლის სპეციალიზაციის განხრით

პროგრამა სამოქალაქო სამართლის სპეციალიზაციის განხრით

ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდისთვის სანიმუშოდ შემუშავებული კაზუსების კრებული

კრებული

საგამოცდო მასალის ელექტრონული ვერსია ვებ გვერდზე განთავსდება 2017 წლის, 25 სექტემბრამდე.

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:
ტელ: (+995) 32 2987878 / 555070786 / 555010605 / 555007708
sascavlocentri@gba.ge / education@gba.ge
სამუშაო საათებია 10:00-დან  18:00 საათამდე / შესვენება 14:00-დან 15:00 საათამდე.

მისამართი: ძმები ზუბალაშვილების ქ. #33.
ს.ს.ი.პ. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრი