ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდის აპლიკანტთა საყურადღებოდ!

ს.ს.ი.პ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია აგრძელებს საბუთების მიღებას ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდებისთვის 

2017 წლის, 30 სექტემბრის 18:00 საათამდე

 

გამოცდისთვის რეგისტრაცია შესაძლებელია მხოლოდ ელექტრონული პროგრამის მეშვეობით ს.ს.ი.პ. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრის ვებ გვერდზე edu.gba.ge
იხილეთ გამოცდაზე   რ ე გ ი ს ტ რ ა ც ი ი ს   გ ვ ე რ დ ი

გამოცდის საფასური შეადგენს 190 (ასოთხმოცდაათი) ლარს.
საფასურის გადახდა ხორციელდება შემდეგ საბანკო ანგარიშზე:
VTB “ვითიბი ბანკის კოდი – UGEBGE22
ანგარიშის ნომერი – GE85VT 6600 0000 6269 3608
ადვოკატთა ასოციაციის საიდენტიფიკაციო კოდი  – 202 255 692 

გამოცდაზე ქცევისა და გასაჩივრების წესები

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:
ტელ: (+995 32) 2987878 / 555070786 / 555010605 / 555007708
education@gba.ge  / sascavlocentri@gba.ge
სამუშაო საათებია 10:00-დან  18:00 საათამდე / შესვენება 14:00-დან 15:00 საათამდე.
მისამართი: ქ. თბილისი, ძმები ზუბალაშვილების ქ. #33

ს.ს.ი.პ. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრი

 

გამოქვეყნებულია