სიახლეები

 • image

  ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრმა ვიდეო ტრენინგების ჩაწერა დაიწყო!

  2016 წლის სექტემბრიდან ადვოკატებს ექნებათ შასაძლებლობა სავალდებულო კრედიტები პროფესიული ეთიკის მიმართულებით ვიდეო ტრენინგების საშუალებით დააგროვონ. ტრენინგები დისტანციური სწავლების პორტალზე olp.abarol.ge განთავსდება. ვიდეო ტრენინგების ჩაწერა მიმდინარეობს პროექტის “ადვოკატთა ასოციაციის მხარდაჭერა” ფარგლებში, რომელიც USAID-PROLoG -ის თანადგომით ხორციელდება.

 • blue book

  ადვოკატთა საყურადღებოდ!

    ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, იურიდიულ ფაკულტეტთან არსებული საკორპორაციო საბანკო და ეკონომიკური სამართლის ინსტიტუტი, იურიდიული კომპანია FLS (full Legal Service)  და თბილისის საარბიტრაჟო ინსტიტუტი გიწვევთ აკრედიტებულ ტრენინგზე: “ხელმძღვანელთა მოვალეობები, დერივაციული სარჩელი და გამჭოლი პასუხისმგებლობა კომპანიის მართვის პროცესში”. ტრენინგის მიზანია მსენელებს მიაწოდოს პრაქტიკული მნიშვნელობის მქონე ინფორმაცია დერივაციული სარჩელის, კომპანიის შეზღუდული პასუხისმგებლობის უგულვებელყოფის, დე იურე, დე […]

 • logo ABA

  საერთო და სისხლის სამართლის სპეციალიზაციის ადვოკატთა საყურადღებოდ!

  OLP “ონლაინ სწავლების პლატფორმა” გთავაზობთ სიახლეს, ინტერნეტ – პორტალს დაემატა 4 ახალი კურსი: 1. პირობითი მსჯავრი /Conditional Sentence. 2. თანაამსრულებლობისა და თანამონაწილეობის გამიჯვნის საკითხი /Co-perpetration and Complicity. 3. ქმედების კვალიფიკაცია, ობიექტური და სუბიექტური ნიშნით კვალიფიცირებულ შემადგენლობებში /Objective and Subjective Elements of Criminal Conduct. 4. თაღლითობის გამიჯვნა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობისათვის, სამოქალაქო პასუხისმგებლობისგან /Fraud Versus Civil Violations. […]

 • biznes centris logo

  ადვოკატთა საყურადღებოდ!

  ბიზნეს სამართლის ტრენინგ ცენტრი გთავაზობთ ტრენინგ–კურსს თემაზე „ბიზნეს კონტრაქტების დადების მეთოდიკა“. კურსის ხანგრძლივობა არის 16 საათი. კურსი დაიწყება 1 ივნისიდან (თავისუფალი გრაფიკი) კურსს წარუძღვება ბ–ნ ზვიად გაბისონია. კურსის საფასური 280 ლარი (გადახდის წესი  – თავისუფალი გრაფიკი). კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა სერტიფიკატი ქართულ და ინგლისურ ენაზე. კურსი აკრედიტებულია ს.ს.ი.პ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის მიერ და კურსის მონაწილე ადვოკატები შეძლებენ 2016 წლის, სავალდებულო […]

 • logo-2.1

  ადვოკატთა საყურადღებოდ!

  იურიდიული ფირმა „ჯეი ენდ თი ქონსალთინგის“ ორგანიზებით პრაქტიკოსი იურისტებისა და კერძო სამართლით დაინტერესებული სხვა პირებისთვის 2016 წლის, 22 მაისს ტარდება ტრენინგი თემაზე – „მოთხოვნის უფლებათა კონკურენცია ვინდიკაციური და კონდიქციური სარჩელების მაგალითზე“. ტრენინგს გაუძღვება ლევან ჯანაშია, თბილისის საარბიტრაჟო ინსტიტუტის თავმჯდომარე და ასისტენტ-პროფესორი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ტრენინგი დაიწყება 12:00 სთ-ზე და გაგრძელდება 16:00 სთ-მდე. […]

 • RB photo

  ადვოკატთა საყურადღებოდ!

  30 მაისს, 12:00 საათზე გაიმართება მრგვალი მაგიდა საქართველოს კანონში „საასქონლო ნიშნების შესახებ“ განსახორციელებელი ცვლილებების შესახებ. იხ. პროექტი იხ. განმარტებითი ბარათი დაინტერესებული ადვოკატები უნდა დარეგისტრირდენ ა.წ. 25 მაისამდე. რეგისტრაციისთვის დაგვიკავშირდით ტელ: (+995) 555070786 / 555010605 / 555007708

ყველა სიახლე

 • ტრენინგები

  ივნისი, 2016

  ჩვენების ოფციები
  3ივნ. - 5ივნ. 311:00ივნ. 5ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების მნიშვნელოვანი ასპექტები - ქ.თელავი
  4ივნ.01:00- 01:00თავისუფლების და უსაფრთხოების უფლება - ქ. ბათუმი
  4ივნ.09:45- 18:00საპროცესო შეთანხმება და საქმის სამართლიანი განხილვის უფლება: ეროვნული სამართალი და ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკა - ქ. თბილისი
  5ივნ.11:00- 18:00თავისუფლების და უსაფრთხოების უფლება - ქ. ბათუმი
  8ივნ.11:00- 18:00დისკრიმინაცია და მასთან ბრძოლის ეროვნული მექანიზმები - ქ. ბათუმი
  9ივნ.11:00- 18:00დისკრიმინაცია და მასთან ბრძოლის ეროვნული მექანიზმები - ქ.ქუთაისი
  10ივნ.11:00- 18:00ადამიანის უფლებათა დაცვის სამართლებრივი პროცედურები - ქ. ბათუმი
  10ივნ. - 11ივნ. 1011:00ივნ. 11ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების მნიშვნელოვანი ასპექტები - ქ.თბილისი
  11ივნ.11:00- 18:00ადამიანის უფლებათა დაცვის სამართლებრივი პროცედურები - ქ. ქუთაისი
  12ივნ. - 13ივნ. 1211:00ივნ. 13ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების მნიშვნელოვანი ასპექტები - ქ.თბილისი
  14ივნ.11:00- 17:00დისკრიმინაცია და მასთან ბრძოლის ეროვნული მექანიზმები -ქ. თბილისი
  15ივნ. - 17ივნ. 1511:00ივნ. 17სპეციალიზებული კურსი არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების საკითხებზე – ქ. თბილისი
  16ივნ.11:00- 16:00საგადასახადო სამართალი - ქ. თბილისი
  17ივნ.11:00- 16:00სახელშეკრულებო სამართალი - ქ. თბილისი
  22ივნ.12:00- 18:00სახელშეკრულებო სამართალი - ქ. ქუთაისი
  23ივნ.12:00- 18:00სახელშეკრულებო სამართალი - ქ. ბათუმი
  24ივნ.11:00- 17:00ლტოლვილთა საერთაშორისო სამართალი – ქ. თბილისი
  24ივნ.11:00- 16:00ვადები და ხანდაზმულობა სამოქალაქო სამართალში - ქ. ქუთაისი
  25ივნ.11:00- 17:00დისკრიმინაცია და მასთან ბრძოლის ეროვნული მექანიზმები -ქ. თბილისი
  27ივნ.12:00- 18:00ვადები და ხანდაზმულობა სამოქალაქო სამართალში - ქ. ბათუმი
  28ივნ.11:00- 16:00ვადები და ხანდაზმულობა სამოქალაქო სამართალში - ქ. ბათუმი

  იხ. სრულად

 • ფოტო გალერეა

  იხ. სრულად