სიახლეები

 • os114

  ტრენერთა შესარჩევი კონკურსი!

  ტრენერთა შესარჩევი კონკურსი! ს.ს.ი.პ. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრი, ადვოკატებისთვის ტრენინგების ჩასატარებლად, აცხადებს ტრენერთა შესარჩევ კონკურსს. კონკურსი მიმდინარებს გაეროს განვითარების პროგრამასთან, „ხელმისაწვდომი მართლმსაჯულება და ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების სისტემის განვითარება საქართველოში“,  თანამშრომლობის ფარგლებში. ტრენერების შესარჩევ კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ: ადვოკატებს, იურიდიული ფაკულტეტების/სამართლის სკოლების პროფესორ–მასწავლებლებსა და სხვა პრაქტიკოს იურისტებს. კონკურსი ცხადდება ხუთი სასწავლო მოდულის მიხედვით: მოდული #1 […]

 • exmsprepsldbl-960x340

  შემოდგომის ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდისთვის მოსამზადებელი კურსის მონაწილეთა საყურადღებოდ!

  ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდისთვის მოსამზადებელ კურსებზე რეგისტრაცია დაიწყო 2016 წლის,  2 აგვისტოდან და გაგრძელდება 2016 წლის, 31 აგვისტოს ჩათვლით,  18:00 საათამდე. მოსამზადებელ კურსებზე რეგისტრაცია შესაძლებელია, ს.ს.ი.პ. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრის, ვებ. გვერდზე: edu.gba.ge მოსამზადებელი კურსი ითვალისწინებს გამოცდის თეორიული მასალის, უახლესი საკანონმდებლო ცვლილებებისა და ტესტის/კაზუსის ამოხსნის მეთოდების შესწავლას. კურსის საფასური სამოქალაქო და სისხლის სამართლის სპეციალიზაციის განხრით, შეადგენს 600 (ექვსას) ლარს, ხოლო […]

 • logo saqpatenti

  ადვოკატთა საყურადღებოდ!

  ამა წლის 7 ივლისს ევროკავშირის ინტელექტუალური საკუთრების უწყების (EUIPO)  მონაცემთა ბაზებში განხორციელდა საქართველოს სასაქონლო ნიშნების და დიზაინის მონაცემთა ბაზის ინტეგრირება. 2016 წლის 30 ივლისს, 13:00 საათზე საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრებისთვის გაიმართება სამუშაო შეხვედრა, საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის – „საქპატენტის“ სასწავლო ცენტრში, სადაც საქპატენტის თანამშრომლები ადვოკატებს გააცნობენ, თუ რა შესაძლებლობები აქვს EUIPO-ს მონაცემთა ბაზებს: TM View, […]

 • image

  ვიდეო ტრენინგები ადვოკატებისთვის!

  ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრი აგრძელებს ვიდეო ტრენინგების ჩაწერას. 2016 წლის სექტემბრიდან ადვოკატებს ექნებათ შასაძლებლობა სავალდებულო კრედიტები პროფესიული ეთიკის მიმართულებით ვიდეო ტრენინგების საშუალებით დააგროვონ. ტრენინგები დისტანციური სწავლების პორტალზე olp.abarol.ge განთავსდება. ვიდეო ტრენინგების ჩაწერა მიმდინარეობს პროექტის “ადვოკატთა ასოციაციის მხარდაჭერა” ფარგლებში, რომელიც USAID-PROLoG -ის თანადგომით ხორციელდება.

 • book

  ადვოკატთა საყურადღებოდ!

  შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ILO) მხარდაჭერით, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრებისათვის, ქ. ბათუმში ტარდება ორდღიანი ტრენინგი თემაზე: ‘შრომის უფლება’. ტრენინგზე ყურადღება გამახვილდება შრომის საერთაშორისო სტანდარტების მნიშვნელობაზე. შრომის ძირითადი სტანდარტების კონტექსტში განიხილება საბაზრო ეკონომიკა, საერთაშორისო სამართლებრივი ჩარჩო და მისი გავლენა ეროვნულ კანონმდებლობასა და სამრეწველო ურთიერთობებზე. ეროვნულ და საერთაშორისო ექსპერტებთან თანამშრომლობით, ტრენინგების მიმდინარეობისას გათვალისწინებულია შეიქმნას სამუშაო ჯგუფები, რაც შეხვედრას უფრო […]

 • logo ABA

  საერთო და სისხლის სამართლის სპეციალიზაციის ადვოკატთა საყურადღებოდ!

  OLP “ონლაინ სწავლების პლატფორმა” გთავაზობთ სიახლეს, ინტერნეტ – პორტალს დაემატა 4 ახალი კურსი: 1. პირობითი მსჯავრი /Conditional Sentence. 2. თანაამსრულებლობისა და თანამონაწილეობის გამიჯვნის საკითხი /Co-perpetration and Complicity. 3. ქმედების კვალიფიკაცია, ობიექტური და სუბიექტური ნიშნით კვალიფიცირებულ შემადგენლობებში /Objective and Subjective Elements of Criminal Conduct. 4. თაღლითობის გამიჯვნა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობისათვის, სამოქალაქო პასუხისმგებლობისგან /Fraud Versus Civil Violations. […]

ყველა სიახლე