სიახლეები

 • 995011_1409053472674164_138099098_n

  სასწავლო პრაქტიკული ვიზიტი ბრიუსელსა და ჰააგაში!

  ვიზიტის მიზანს წარმოადგენს ადვოკატთა, იურისტთა და უმაღლეს სასწავლებლების მასწავლებელთა, ლექტორთა და დაინტერესებულ სტუდენტთათვის ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სასამართლოს (ჰააგა ), სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს (ჰააგა), ევროპის კომისიის, გაეროს ადამიანის უფლებათა კომისიის (ბრიუსელი), ევროპის ადვოკატთა ასოციაციების და სამართლის საბჭოს  (CCBE) (ბრიუსელი), ევროპის პარლამენტის  ადამიანის უფლებათა კომიტეტის (ბრისუსელი) გაცნობა. გაიმართება შეხვედრა ნატოს სათაო ოფისში.  დელეგაციისათვის მოხდება უწყებების  მუშაობის […]

 • საქართველოს უნივერსიტეტის ლოგო

  ტრენინგი ინტერნეტის სამართალში!

  საქართველოს უნივერსიტეტის სამართლის სკოლა აცხადებს მიღებას ინტერნეტის სამართლის ტრენინგზე. ტრენინგის მსვლელობისას განხილული იქნება როგორც საქართველოს, ისე სხვა ქვეყნების კანონმდებლობა და სასამართლო პრაქტიკა. ტრენინგზე დასწრებისთვის არ არის აუცილებელი ინტერნეტის ტექნიკური მხარის ცოდნა. ტრენინგი შედგება ათი ლექციისგან. თითოეულ ლექციას ჩაატარებს შესაბამის სფეროში თეორიული ცოდნის და პრაქტიკული გამოცდილების მქონე ლექტორი. ტრენინგის საკითხები და ლექტორები: ** გამოხატვის თავისუფლება ინტერნეტში […]

 • books1

  2017 წლის სავალდებულო კრედიტ-საათების დავალიანების მქონე ადვოკატთა საყურადღებოდ!

  ადვოკატებმა, რომლებმაც 2017 წლის სააანგარიშო პერიოდში (1 იანვრიდან-20 დეკემბრამდე) ვერ დააგროვეს სავალდებულო კრედიტ-საათები, განგრძობადი იურიდიული განათლების წესების მე-7 მუხლის, 7.2 პუნქტის თანახმად, შეტყობინების მიღებიდან სამი თვის ვადაში უნდა გაიარონ ფასიანი საგანმანათლებლო ღონისძიება. 2018 წლის 12 იანვრის აღმასრულებელი საბჭოს გადაწყვეტილებით, ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრის მიერ ორგანიზებული ერთი საგანმანათლებლო ღონისძიების საფასური განისაზღვრა 50 ლარით. Tweet Share on […]

 • exmsldbl-960x340

  ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდაში მონაწილეობის მსურველთა საყურადღებოდ!

   ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდისთვის რეგისტრაცია დაიწყება 2018 წლის 1 თებერვლიდან და გაგრძელდება 28 თებერვლის 18:00 საათამდე. გამოცდისთვის რეგისტრაცია შესაძლებელია მხოლოდ ელექტრონული  პროგრამის მეშვეობით სსიპ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრის ვებ გვერდზე   edu.gba.ge     Tweet Share on Tumblr

 • exmsprepsldbl-960x340

  2018 წლის ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდისთვის მოსამზადებელ კურსში მონაწილეობის მსურველთა საყურადღებოდ!

  ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდისთვის მოსამზადებელ კურსებზე რეგისტრაცია დაიწყება 2018 წლის  1 თებერვლიდან და გაგრძელდება 2018 წლის 28 თებერვლის,  18:00 საათამდე. მოსამზადებელ კურსებზე რეგისტრაცია შესაძლებელია, სსიპ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრის, ვებ. გვერდზე: edu.gba.ge მოსამზადებელი კურსი ითვალისწინებს გამოცდის თეორიული მასალის, უახლესი საკანონმდებლო ცვლილებებისა და ტესტის/კაზუსის ამოხსნის მეთოდების შესწავლას. კურსის საფასური სამოქალაქო ან სისხლის სამართლის სპეციალიზაციის განხრით, შეადგენს 700 (შვიდასი) ლარს, ხოლო საერთო სპეციალიზაციის განხრით, […]

 • ადვოკატის-პროფესიული-ეთიკა

  2017 წლის ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის კრედიტ-საათების დავალიანებისგან განთავისუფლების შესახებ!

  ადვოკატთა დისტანციური სწავლების პლატფორმაში არსებული ტექნიკური ხარვეზის გამო, 2017 წლის 28 დეკემბრის აღმასრულებელი საბჭოს გადაწყვეტილებით, 2017 წლის საანგარიშო პერიოდში (1 იანვრიდან-20 დეკემბრამდე), კრედიტ – საათების დავალიანების მქონე ადვოკატები  პროფესიულ ეთიკაში, განთავისუფლდნენ აღნიშნული კრედიტების გავლის ვალდებულებისაგან. Tweet Share on Tumblr

ყველა სიახლე